Folyamat

 "Mondd és elfelejtem,
Mutasd meg és megjegyzem,
Engedd, hogy csináljam és megértem."

Confucius

1. Igényfelmérés 
A folyamat első lépésében egy igényfelmérő kérdőív segítségével, vagy/és személyes találkozás által segítünk eldönteni a vállalat céljait és kívánt eredményeit, ezenkívül figyelembe vesszük a helyszínre és ellátásra vonatkozó igényeket is. Mindezek segítenek minket, hogy céloknak megfelelő programot állíthassunk össze.

2. Tervezés 
A második lépés a tervezés, amikor az Outward Bound csapat összeállít Önöknek egy, vagy több programtervet. Amennyiben a program elfogadásra kerül kiválasztjuk a trénereket és elküldjük az előkészítő információkat a résztvevők számára is: ruházatra, időjárásra vonatkozóan, amelyek az előkészületben fontosak.

3. Kivitelezés 
A kivitelezés az élménypedagógia módszereit használva, dinamikus, felejthetetlen tanulási élmény létrehozása. Jól képzett trénereink szigorú biztonsági normákat figyelembe véve kimozdítják a résztvevőket a komfort-zónájukból.

4. Utánkövetés 
Az utánkövetés, egy félnapos, vagy egy napos program, a tréniget követő pár hónapban, amikor segítséget nyújtunk a csoportnak és a résztvevőknek abban, hogy facilitáljuk a tanult leckék, viselkedésbeli felismerések átvitelét, alkalmazását, a valós életbe és a munkahelyi keretek közé. A helyszín megegyezés szerint lesz kiválasztva, akár a cég helyszíne is lehet.

folyamat
A tréningek eredményiről

Kutatások bizonyítják, hogy a kompetencia, készségek fejlesztésében, a viselkedésváltozásban a tapasztalati tanulás bizonyul a leghasznosabbnak. A tréningjeink a tapasztalati tanulásra adnak biztonságos keretet. A résztvevők lehetőségük van visszajelzést kapni viselkedési sémáikra, de lehetőségük van kipróbálni új szerepeket, fejleszteni új, vagy már meglévő kompetenciákat.

A tréningek  sajátos célkitűzéseinek függvényében egy Outward Bound tréning során a következő eredményeket érhetjük el:

Egyéni, személyiségfejlődés 
A résztvevők jobb önismeretre tesznek szert, megismerik saját erőforrásaikat és gyengeségeiket. A közösen megélt élmények motivációt, lendületet adnak számukra.  Javul a kommunikációs hatékonyság, az információ átadás hatékonysága.

A közösségi szellem felerősíti az alkalmazottak lojalitását, segít felismerni a közös célokat, csökken a munkahelyi stressz és frusztráció.
Nem utolsó sorban az előbbiek mind hozzájárulnak a kezdeményezőkészség és kreativitás fejlődéséhez is.

Egymás jobb megismerése
Az intenzív helyzetek lehetőséget adnak, hogy a tagok egymást is jobban megismerjék.  A keretek és a tevékenységek fejlesztik az egymásba vetett bizalmat, a munkatársak közelebb kerülnek egymáshoz.

Nagyobb szervezeti hatékonyság
A tevékenységek alatt a csoporttagok csak egymás segítségével juthatnak előre, egymás meghallgatása, egymás segítése és segítsége elengedhetetlen. Felismerik, hogy együttes erővel könnyebb előre haladni, hogy az önzetlenség és az ambíció megférnek egymás mellett. Az eléjük gördített akadályok új készségek kialakítására sarkallja a résztvevőket. Alkalmazható ismereteket kapnak konfliktuskezeléshez, hatékony kommunikációhoz, ezért a konfliktusok megoldódnak, vagy hatékonyabban lesznek megközelítve. A hatékonyabb kommunikáció, kölcsönösebb odafigyelés, hatékonyabb, kreatívabb, lelkesebb egyének, a bizalom és egymásba vetett bizalom fejlődése, a jobb összhang az egyén, a csapat és a szervezet között eredményesebb és hatékonyabb működést jelent a szervezet számára is. Tudatosulnak a vállalat által képviselni kívánt értékek, a szervezeti misszió. Tisztázódnak a munkahelyi szerepek, jobban megértik a helyüket és szerepüket a vállalat céljain belül. Új alkalmazottak esetében, a fentiek mind elősegítik, felgyorsítják a beilleszkedésüket.